— Det går ikke. Det tror jeg SV er klar over, men de ønsker vel å markere seg. Dessuten er de imot konkurranseutsetting og bruker alle knep for å hindre det. Jeg tror ikke dette er noe de har håp om å få flertall for i fylkestinget, sier Selsvold Nyborg.

Hun var ikke klar over kontroversen rundt Veolias engasjement i Jerusalem, men vil ikke ta standpunkt til den saken.

— Man kan ikke ta alt SV sier for god fisk, heller. Vi får høre hva de legger frem i fylkestinget og undersøke sakens fakta først, sier hun.

Planen er å avgjøre hvem som skal få bybanekontrakten 1. april. Foruten Veolia, har Fjord1, NSB, Oslo Sporvognsdrift og Tide Buss levert inn tilbud.