— Det er helt utrolig. Det visste jeg ikke, utbryter Olaf Thommessen da BT forteller ham om nedgangen.

— Dette betyr ikke at det er mindre nød og forfølgelse i verden. Det er ikke noe hemmelighet at både Venstre og KrF har vært betenkt over en del av endringene i innvandringspolitikken, deriblant underholdsplikten, sier han.

— Betyr det at dere har tapt forhandlingene med regjeringspartner Høyre om innvandringspolitikken?

— Nei, det vil jeg ikke si. Vi har blant annet fått flertall for amnesti til 60 barn på asylmottak, sier han.

Det var i mai i fjor en enstemmig kommunalkomité ga amnesti til 60 barn som hadde bodd på asylmottak i over tre år. Halvparten av dem bodde på Vestlandsheimen.

— Er asylpolitikken blitt mer human?

— Nei, i utgangspunktet ikke, men det har skjedd en annen utvikling i innvandringen enn det man forutså i 2001. Det kom mange asylsøkere fra Russland som ikke var reelle. Det er farer knyttet til å ha en stor strøm av ikke-reelle asylsøkere. Det går ut over behandlingen av de reelle søkerne, sier han.

— Kan Venstre fortsette i regjering hvis nedgangen i innvandringen fortsetter?

— Jeg anser det som en umulighet å slippe inn færre innvandrere enn det vi gjør i dag, i hvert fall hvis vi vil ha vekst i økonomien, sier han.