• Luranetunet er ikke med i noen planer for eldreomsorgen i Bergen.

— Hvis noen skulle ønske å benytte seg av dette tilbudet fra Os, vil jeg si at vi i beste fall har en utfordring. I så fall må vi gå noen runder med å formalisere en avtale og vurdere pristilbudet. Her må vi opptre ryddig, sier byråd for helse og sosial, Trude Drevland.

— Synes du det er utidig av Søviknes å gå frem på denne måten? Ved å friste pårørende, vil han jo i neste omgang legge et press på Bergen kommune?

— Nei, jeg har ikke lyst å kalle det utidig. Det er lov å bruke uortodokse metoder. Men jeg vil jo samtidig påpeke at vi står midt oppe i sluttbehandlingen av handlingsplanen for eldreomsorgen. Der sier vi hvem vi skal kjøpe sykehjemsplasser av i årene fremover. Her burde vel Søviknes ha kjent sin besøkelsestid og kontaktet meg for en tid siden. Ortodokse metoder er av og til på sin plass, de også.

— Presset på kommunen om å kjøpe fra Os øker vel når alle i Fana bydel får brosjyre fra Os?

— Det er jeg ikke i tvil om. Men presset har vi også pålagt oss selv, og det trenger vi ikke hjelp fra Os for å føle. Vårt mål er at færrest mulig skal stå i sykehjemskø og at de som står i køen skal stå der kortest mulig tid. Så får tiden vise om vi trenger å kjøpe plass utenfra og om det er til Os vi henvender oss om behovet skulle oppstå, sier Trude Drevland.

— Sett med våre øyne er det ikke noe problem å kjøpe plasser i Os, dersom vi har pengene. Det står jo mange på venteliste. Men ikke som noen permanent løsning. Det må være en kriseløsning, for vi ønsker jo at de gamle skal få sykehjemsplass i egen kommune. Det er Frps mål, sier kommunalråd Liv Røssland.