Fylkesmann Svein Alsaker slår fast at den store handlingsplanen for eldreomsorgen ikke har løst problemene rundt i landet.

240 i kø i Bergen

— Det er fortsatt et stort udekket behov i eldreomsorgen, sier han, og viser til at det står 240 syke personer i kø for fast sykehjemsplass - bare i Bergen.

Det er nøyaktig like mange som for ett år siden. Det er bakgrunnen for at han ber kommunene om å skjerme eldresatsingen når lokalpolitikerne er i sluttfasen med å sy sammen neste års vanskelige budsjett.

— Den fireårige storsatsingen er formelt avsluttet, men mange byggeprosjekter er ennå ikke avsluttet. Det er behov for ytterligere innsats innen omsorgstjenestene. Andelen eldre i befolkningen øker stadig og i Hordaland er det særlig Bergen hvor utfordringene er størst, sier han.

Alsaker peker på at det for Bergen er et stort problem at kostnadene ved bygging av nye sykehjemsplasser er langt høyere enn det statlige tilskuddet. I år er det statlige tilskuddet på 843.500 kroner per sykehjemsplass. Den reelle kostnaden varierer, men det er ikke uvanlig at kommunen må bidra med rundt én million kroner i egenandel.

Bergen har måttet akseptere at hver plass koster mer og mer penger. Det skyldes press i byggebransjen og dermed økte kostnader, kombinert med at planprosessen går seint i en stor by. Bergen har bedt om å få utsatt tidsfristen for når alt må være ferdigstilt - det vil sin innen 2005.

— Handlingsplanen for eldreomsorgen har ført nasjonen fremover, men ikke i mål, konkluderer fylkesmann Svein Alsaker.