Legeforeningen frykter at "alle" kommer til å ta kontakte legen for å stille spørsmål, klage — eller gratulere. Det kan føre til sprengte sentralbord, og at legene ikke får tid til annet enn å svare på henvendelser.- Selv om en endelig får tildelt en egen lege, må pasientene vente til de faktisk har behov for å gå til legen, sier Sigrun Solberg, leder i Hordaland legeforening.Hun understreker at det nok kommer til å gå seg til etter et par uker.