Ifølge byrådsavdelingen for oppvekst blir en fjerdedel av alle skolebarn i Norge kjørt til skolen. På en skole med 300 elever utgjør dette 75 elever og potensielt 75 privatbiler.

Fylkessekretær ved Trygg Trafikk i Hordaland, Arne Aase, råder foreldre til å la være å kjøre barna til skolen.

— Det er ofte foreldrene som gjør skoleveien farlig ved å kjøre og parkere i nærheten av skolene, sier Aase.

Trygg trafikk oppfordrer foreldre til å heller gå skoleveien sammen med barna og vise dem hvor de skal være forsiktige.

— Må man kjøre, håper jeg foreldre kan gå sammen om det. Det er bedre med fire barn i bilen enn fire biler i skolegården, sier Aase.

Også Bergen kommune har kastet seg på gåbølgen. Kommunen har invitert alle grunnskoler i kommunen til å delta i konkurransen «Bergen i Bevegelse».

Fra 3. til 21. september konkurrerer skolene om hvem som har flest elever som sykler eller går til skolen.

— Å utbedre farlig skolevei er ikke vårt felt, men vi prøver å fokusere på mulighetene og det positive ved å gå til skolen, sier Eva Lunde, mobilitetsrådgiver i Bergen kommune og leder for bevegelsesprosjektet.