• Skammen må gis tilbake til voldtektsmannen, sier psykolog Elin Mæhle.

Psykolog Elin Mæhle har arbeidet i over tretti år med voldtektsofre, de siste fem ved Senter for Krisepsykologi. Hun mener det viktigste er å ikke isolere seg etter en voldtekt.

— Man må prate med noen man stoler på og stoppe tankene om skam og skyld.

En som har vært utsatt for en voldtekt må jobbe intenst med tankene for å ikke gi seg over til å være et offer, mener psykologen.

— Voldtekten skal ikke styre resten av ditt liv. Dumå lytte til de som forteller deg at du er flott og at det ikke var din skyld.

- Hvordan kommer man seg videre etter en sånn hendelse?

— Det viktigste er hva man tenker. I samtalene jobber vi knallhardt med å gi skammen tilbake til voldtektsmannen. Etter hvert innser man at voldtekten ikke skjedde fordi man var blid og imøtekommende.

- Mange kommer seg helt

Mæhle har ledet mange selvhjelpsgrupper med voldtektsofre og mener det gir gode resultater. Som representant for Senter for krispsykologi driver hun voldtektsgrupper i et samarbeid med Livskrisehjelpen.

— Jentene profitterer på likemannstøtten i gruppene. De møter andre oppegående damer som har opplevd det samme og blir sterkere.

Psykologen tror det er lettere å innse at det ikke var deres feil i felleskap. Også at alle reaksjoner er normale.

— Noen sloss, noen flykter og andre blir helt numne og fryser til is. Det er alle instinktive reaksjoner, faktisk de samme som dyr har, sier hun.

- Kan man bli helt seg selv igjen etter en voldtekt?

— Jeg mener at man kan det. Hendelsen har skjedd, men følelsene i det kan man legge bak seg. Mange av damene kommer seg helt, noen sliter med senskader, og noen sliter kanskje for alltid. Det handler litt om hva du har med i bagasjen fra før.

- Flere blir trodd

Psykolog Mæhle mener det er et problem at mange ruser seg.

— Voldtektsofre bør begrense forbruk av rus når de er i prosessen med å komme videre, sier hun.

Hun opplever at stadig flere voldtektsofre blir trodd.

— Jeg opplever at kvinner i økende grad blir trodd av politi og påtalemyndigheter, og oppfordrer folk til å melde. Ikke minst tar man seg selv på alvor når man anmelder en voldtekt. Politiet møter disse sakene på en stadig bedre måte her i Bergen, sier psykologen.

I en artikkelserie setter Bergens Tidende søkelys på volden i Bergen.