• Integreringen av innvandrere i arbeidslivet er ikke kommet så langt som den burde.

SIGBJØRN LINGA sigbjorn.linga@bt.no Dette sa tidligere LO-leder Yngve Hågensen til lærlinger i entreprenørselskapet Veidekke ASA på Bergen Scandic Hotel i går. Temaet for samlingen var integrering av innvandrerungdom i arbeidslivet.Ingen fasit Hågensen konstaterte at det ikke finnes noen fasit på hvordan integreringen skal foregå. — For å finne svaret, må vi ha kontakt med sterke innvandrerorganisasjoner for mer systematisk å finne ut hva de krever av oss, og hva vi kan gjøre bedre. Alliansebygging med innvandrermiljøene er viktig i denne sammenhengen. Det har vært snakk om at de vil lage egne fagforeninger, men det tror jeg kan medvirke til det motsatte av integrering, sa Hågensen. Flere faktorer Hågensen presiserte også noen av faktorene som har betydning for lærlingene.- Uansett hvor du kommer fra, er lønns- og arbeidsvilkår viktige. Videre er retten til videregående utdanning, som kom med Reform-94, og videre- og etterutdanningsreformen av stor betydning. Dessuten er det viktig at lærlinger føler seg trygge på at kontrakten deres blir fulgt. Det gjelder også innvandrere. - Må oppmuntre - Mens arbeidsledigheten blant nordmenn er tre prosent, er den i innvandrermiljøer to-tre ganger så høy. En del av integreringen må være å motivere våre nye landsmenn til å benytte seg av etter- og videreutdanningsreformen, sa Hågensen. Hågensen presiserte også at det politisk kan gjøres en innsats.- Myndighetene bør i større grad oppmuntre til integrering og stille økonomiske ressurser til rådighet for ulike prosjekter. Dessuten bør de komme i kontakt med innvandrerorganisasjoner og frivillige norske organisasjoner som virkelig vil noe, sier han.