Jussprofessor Eivind Smith mener at beslutningen om å bygge den omstridte kraftlinjen i Hardanger neppe er i strid med grunnloven.

Sivilombudsmann Arne Fliflet sa mandag at han var i tvil om vedtaket om den omstridte Hardangerlinjen kan være i strid med Grunnloven, og utelukket ikke at vedtaket er fattet i strid med forvaltningsreglene. Les også: — En opplagt snumulighet

Men nå sier professor i offentlig rett, Eivind Smith, at vedtaket neppe er grunnlovsstridig etter grunnlovens paragraf 28.

– Denne bestemmelse sier noe om hvordan regjeringen skal organisere arbeidet sitt. Ifølge denne bestemmelsen så bestemmer regjeringen selv om den, eller noen andre i forvaltningsapparatet, skal avgjøre bestemte typer av saker, sier jussprofessoren til NRK.

Smith tror ikke Sivilombudsmannens innblanding i denne saken vil få konsekvenser.

– Det er for øvrig ikke en innblanding, sivilombudsmannen er bedt om å se på saken og gjør jobben sin. Det kan han ikke kritiseres for, men jeg kan vanskelig se for meg at ombudsmannen konkluderer med at dette har vært behandlet på en ulovlig måte, sier Smith.

Si din mening om kraftmastene i Hardanger her.