— Det er ikke her det bør spares penger, mener Kjelby. Han understreker at han ikke kjenner Berthelsen-saken, og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

— Det er automatikk i at det i sedelighetssaker blir oppnevnt bistandsadvokat. I drapssaker er det opp til den enkelte domstol å avgjøre om det er behov for bistandsadvokat, sier Kjelby.

— Det er ikke flere drap i Norge i løpet av året enn at staten burde betale slik bistand. Det er ikke her det bør spares, legger Kjelby til.

Han peker på flere grunner til at pårørende kan ha behov for hjelp fra advokat.

— Det økonomiske kravet er en ting. Det kan ellers være stort behov for å få råd, og noen å snakke med. Påtalemyndigheten har ikke mulighet til å følge opp de som står ofrene nærmest slik de har behov for, sier Kjelby.

Han peker også på at medieoppmerksomheten er blitt vesentlig større rundt store kriminalsaker, og spesielt drapssaker.