— Denne saken dreier seg om i hvilken tilstand kvinnen var da hun skrev testamentet. Det er det bare bevisføringen i retten som kan svare på, sier Johan Giertsen.

Han er jussprofessor ved Universitetet i Bergen, og presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke konkret om saken om Bømlo-kvinnen.

Ifølge Johan Giertsen er slike saker velkjente opp gjennom historien:

— Dette er et gammelt problem, som har vært diskutert i generasjoner. Hvor skal grensen gå for når mental svekkelse skal gjøre at et menneske ikke kan disponere over sin formue ved avtale eller testamente?

Det skal uansett mye til før denne grensen blir nådd, sier Giertsen:

— Det er ganske høy terskel før et menneske fratas evnen til å disponere over sine midler.