• Jeg respekterer vedtaket i redaksjonsklubben, men selvsagt hadde jeg ønsket at klubben falt ned på et annet standpunkt, sier sjefredaktør Einar Hålien.

— Dette er en sak med mange sider, og redaksjonsklubbens bekymringer er selvsagt helt relevante. Men min vektlegging fører til motsatt konklusjon, nemlig at det er riktig å fusjonere de fem selskapene, sier Hålien til BT.

— Og klubbens vedtak endrer ikke ditt syn på fusjonen?

— Nei, det gjør det ikke. Jeg ser at klubben uttrykker bekymring for den redaksjonelle uavhengigheten og det regionale særpreget. Etter min mening har vi gjennom den publisistiske plattformen, som blir juridisk bindende, fullt ut sikret både den redaksjonelle friheten og den regionale selvråderetten. I tillegg mener jeg at Schibsteds tradisjon tilsier at vi ikke trenger frykte noen redaksjonell tvang eller at BTs særpreg skulle komme i fare.

— Klubben ber om at det utredes alternative samarbeidsmodeller mellom de fem mediehusene. Er det mulig?

— Det er et spørsmål styret må svare på. Men slik prosessen er lagt, tror jeg ikke det er praktisk mulig. Det er lagt opp en fremdriftsplan, og jeg kan ikke se at den kan stoppes.

— Opp gjennom årene har vi selvsagt sett på alternative løsninger. Når vi har valgt å jobbe videre med akkurat denne, er det fordi vi synes den er den beste.

— Når redaksjonsklubbene både i BT og i Stavanger Aftenblad i går sa nei, i tillegg til at journalistene i Adresseavisen har gjort det, kan det få konsekvenser for prosessen videre?

— Det gir selvsagt et dårligere utgangspunkt enn motsatte vedtak ville gjort. Dessuten regner jeg med at det får betydning for hvordan de ansattes representanter i styrene vil stemme.

— Men man kan også snu litt på det, og si at disse vedtakene gir støtte til oss som i denne prosessen har understreket at den regionale selvstendigheten må tas alvorlig og sikres. Det vil eierne ha med seg når de skal gjøre sine vedtak, sier Hålien.