— Vi kan ikke stappe flere barn inn i allerede eksisterende barnehager. Byens barnehager skal fortsatt ha kvalitet, understreker Ragnhild Hedemann, leder for komité for oppvekst, idrett og kultur i Bergen. Hun påpeker at flertallet i bystyret alt flere ganger har avvist forslaget.

Småbarnsavdelinger med barn fra ett år og oppover skal bare ha ni barn og tre voksne, mens det kan være 18 barn rundt tre voksne i avdelinger for barn fra tre år og oppover. Det er forslag om å øke antallet barn til 12 og 22 eller 24, samt å ta inn en førskolelærer til som flere ganger er avvist.

— Selv om vi ser på ulike barnehager, kan vi ikke ta omkamp om alle prinsipper hvert år, understreker Ragnhild Hedemann. Hun vil ikke effektivisere barndommen. Barn blir slitne når de har mange rundt seg. Skal de som trenger ekstra hjelp få det, vil hun ikke ha flere barn rundt de voksne. Her finnes ingen lettvint vei til full barnehagedekning.

— Bergen tøyer grensen allerede. Flere barnehager tar inn ti barn i småbarnsavdelinger og 19 barn i avdelinger for store barn. Det går ut over kvaliteten og bekymrer både førskolelærere og foreldre, sier Nina Beate Jensen, leder for førskolelærerne i Bergen. I tider med høyt sykefravær har flere avdelinger hatt to i stedet for tre voksne på avdelingen. Denne tendensen bekymrer.