Flere jurister BT har snakket med synes politiets handlemåte er underlig.

— Du skal lete lenge i norsk rettspraksis for å finne en sak hvor en person som er siktet for medvirkning til overlagt drap ikke blir forsøkt fengslet, sier advokat Odd Drevland.

— Dette er spesielt, og ganske sjeldent. Men politiet kan ha grunner for å håndtere en spesiell sak på denne måten, sier advokat Jostein Alvheim.

— Det kan også være et signal om at politiet ikke har en så sterk sak, legger han til.

Politiinspektør Svein Erik Krogvold svarer at politiet ikke hadde grunnlag for å fremstille husverten for fengsling.

— Det er gått tre måneder siden drapet og vi vurderer ikke at det er noen fare for at bevis skal gå tapt. Det er heller ikke fare for gjentakelse, og da er det ikke lenger grunnlag for fengsling, sier Krogvold.

Han innrømmer at politiet ble presset opp i et hjørne av advokat Wesenberg, og at saken er blitt snudd på hodet.

— Vi har en siktelse før vi har fått gjennomført fullstendige avhør av husverten. Det er jo ikke vanlig fremgangsmåte, sier Krogvold.

— Dere har tidligere siktet flere personer for drapet, og tatt feil. Hva gjør dere så sikre denne gangen?

— Siktelsen er et resultat av en helhetsvurdering, og vi understreker at den er foreløpig, svarer Krogvold.