• Vi har full tiltro til at Frp kjemper for våre krav, sier Helga Sellevold i Kamp for de eldre. Det gjenstår å se om det blir budsjettforhandlinger med Frp.

GUNNAR WIEDERSTRØM KARI PEDERSEN

I går kveld kunne forhandlingsleder Hilde Onarheim (H) ikke garantere at budsjettforhandlingene startet neste dag.

— Vi har hentet ut dokumentasjon på hvor mye som allerede er gått med i arbeidet med å retaksere alle eiendommene i Bergen, sier Onarheim. Hun mer enn antyder at Frps absolutte krav om å stoppe retakseringen kan bli vanskelig å svelge.

— Men vi håper at vi kan få til et budsjett med Frp, legger hun til.

Kravene

I går la Kamp for de eldre frem sine krav til budsjettforhandlingene:

  • I forbindelse med omleggingen av hjemmetjenesten, må hver enkelt bruker informeres om hvordan tjenesten fungerer.
  • Huntington-posten ved Olaviken må opprettholdes.
  • Alle aktivitørstillingene ved sykehjemmene må opprettholdes.
  • Ingen reduksjoner i bemanningen ved sykehjemmene og den hjemmebaserte omsorgen.
  • Ingen økning av korttidsplasser i sykehjemmene på bekostning av langtidsplasser.
  • Ingen reduksjon i den såkalte 80-prosentregelen.

Kamp mot kutt

— Hele dette året har vi opplevd at byrådet har arbeidet for å bygge ned tilbudet i eldreomsorgen. Det er dette vi kaller den skjulte agendaen. Det skjer på flere områder, sier Sellevold.

De siste årene har organisasjonen med helle kjempet for å hindre nedlegging av sykehjemsplasser. Nå står kampen om å omgjøre en tredel av sykehjemsplassene til korttidsplasser.

— Vi mangler langtidsplasser i dag. Jeg skjønner ikke hvordan en omlegging til korttidsplasser skal gi et bedre tilbud til våre aller svakeste.

Kamp for de eldre opplever det som svært uverdig at de samme kuttforslagene gjentas hvert eneste år.

— De eldre skal tas fra ditt og datt. Hver eneste høst opplever vi den samme kanossagangen til politikerne i Bergen for å redde velferdsgoder. Det må vi kunne få slutt på en gang for alle.

Satser på Frp

Sellevold regner med at Frp forsvarer de eldres sak. Spørsmålet er om Frps velvilje er nok. For de dårlige nyhetene står i kø. Neste uke kommer byrådet med budsjettinnstilling nummer tre. I denne forteller byrådet at pensjonsutgiftene neste år blir 80 millioner kroner større enn tidligere antatt. Budsjettforliket med Frp på Stortinget ga Bergen en pluss på 32 millioner neste år. Det betyr nær 50 millioner mer å dekke inn for byrådet neste år.