Solheim har svart skriftlig på et spørsmål fra stortingsrepresentant Torkil Åmland (Frp) om en sak BT skrev første gang om 27. mai. Saken gjelder Alvøen Marina, som har fått pålegg om å fjerne en nybygd marina, selv om kommunepolitikerne godkjente anlegget i februar 2009.

Kommunen gjorde nemlig ikke Fylkesmannen oppmerksom på vedtaket innen klagefristen. Dermed hørte Alvøen ingenting innen klagefristen, og satte i gang byggingen. Men i vår grep Fylkesmannen inn, og omgjorde vedtaket. Da hadde Alvøen allerede investert 1,2 millioner kroner i det nye bryggeanlegget.

Statsråden medgir at «Bergen kommunes beslutning av 12.2.2009 burde ha vært formulert på en bedre måte». Det var politikerne i Komité for miljø og byutvikling som traff denne beslutningen, i strid med administrasjonen og byrådets innstilling, og etter å ha vært på befaring.

Men både Miljøverndepartementet og tidligere settefylkesmannen i Sogn og Fjordane mener at det ble gjort klart på et møte i februar at Alvøen måtte sende ny søknad for å fågodkjent endringene. Denne søknaden ble først sendt i september.

Solheim skriver videre: «Det formelle vedtaket om dispensasjon ble gitt ved Bergen kommunes vedtak datert 05.10.2009, og det var først på dette tidspunktet fylkesmannen fikk anledning til å klage. I henhold til forvaltningsloven var det tre ukers klagefrist på vedtaket av 05.10.2009, og som det fremgår over klaget fylkesmannen innen denne fristen. Slik jeg ser det har det ikke funnet sted noen manglende kommunikasjon mellom Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland i dette tilfellet».

Også settefylkesmannen i Sogn og Fjordane la til grunn at det formelle vedtaket ført ble gjort 5. oktober 2009, slik at Fylkesmannen faktisk klaget innen fristen.