— Norske foreldre er alt for godtroende til hva barna driver med på nett, sier helsesøster i Bergen, Agnes Giertsen.

— Jeg mener ingen bør ha verken PC eller TV på rommet sitt som de kan være alene med før de er fylt 18 år, fortsetter hun.

BT skriver i dag om en europeisk studie om nettbruk blant barn og unge. Den viser at norske barn er på europatoppen i farlig nettbruk. 4 av 10 norske barn mellom 11 og 16 år har besøkt nettsider med potensielt skadelig innhold. Av 25 land i undersøkelsen er det kun barn i Tsjekkia som er like eksponert for slike nettsider, viser undersøkelsen fra forskningsprosjektet EU Kids Online.

Ekstreme nettsider

1000 barn fra hvert land deltok i undersøkelsen. Det ble spurt om de hadde besøkt:

Rasistiske nettsider.

Sider som informerer om hvordan en kan begå selvmord.

Sider som oppmuntrer til ekstrem slanking (som bulimi og anoreksi).

Sider som oppmuntrer til selvskading.

Sider hvor en deler erfaringer med narkotikabruk.

Norge ulik nabolandene

Resultatene viste at Norge skilte seg fra sammenliknbare land.

I Sverige er andelen barn med erfaring fra de potensielt skadelige nettsidene 36 prosent. I Danmark er andelen 29 prosent og i Finland er den 23 prosent.

— Det er ikke overraskende at Norge kommer høyt, fordi det henger sammen med høy bruk av Internett. Norske barn har hatt tilgang til Internett lenge sammenlignet med mange land. Vi er imidlertid bekymret over at vi ligger mye høyere enn sammenliknbare land. Det betyr at høy nettbruk ikke forklarer hele bildet, sier Elisabeth Staksrud, stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun leder den norske delen av prosjektet.

- Må få bedre kontroll

Helsesøster Agnes Giertsen ved Engen Helsestasjon mener resultatene er et varsku til foreldrene om å få mer kontroll over hva barna bruker Internett til.

— Mange norske barn har egen maskin. Nå når alle også skal ha egen bærbar maskin på skolen, blir det vanskeligere for foreldrene å kontrollere hva de gjør. Jeg tror at dersom de i stedet brukte en felles datamaskin hjemme der foreldrene har tilgang til loggen over besøkte nettsider, ville det nok ikke vært så mye bruk av slike nettsider, sier hun.

Hun påpeker at det er bra at barna er utforskende og nysgjerrige når de er på nettet.

— Men det er en utfordring i vårt samfunn at alt er så lett tilgjengelig og mye er useriøst, sier

Hun mener myndighetene har et ansvar om å informere foreldregenerasjonen om hva som er mulig å gjøre på nettet og hvilket ansvar de har som foreldre.

— Blant annet er det for liten informasjon om at det er mulig å legge inn sperrer på hvilke sider en kan besøke, sier hun.

Hvilke grenser bør foreldre sette for barna? Si din mening.