— Jeg vil anta at de som frykter disse prøvene mest, er de som har mest å frykte. Det må være de som er redde for å bli avslørt, sier Svein Einar Bolstad, fylkesleder for Norsk Lektorlag i Hordaland.

Han mener det er nødvendig å kartlegge kunnskapsnivået i norsk skole for å få bukt med det han omtaler som «omfattende kunnskapsløshet». De nasjonale prøvene kan bidra til dette.

— Det kan ikke være galt å få stilt diagnosen på pasienten.

I gårsdagens BT ga Elevaksjonen uttrykk for at de frykter offentliggjøring av resultatene og at dette vil føre til konkurranse mellom skoler.

— Det kan være forståelig. Særlig i forhold til små skoler med få klasser. Resultater kan også variere fra årskull til årskull. Men man offentliggjør allerede i dag standpunkt- og eksamenskarakterer, sier Bolstad.

Bekymringen for at lærerne får for stor arbeidsmengde når de skal rette prøvene, mener han enkelt kan løses.

— Disse prøvene kan gjøres tellende istedenfor andre prøver. Dessuten er det mange lærere som bruker tid på en del unyttig møtevirksomhet.