PFU behandlet saken torsdag etter klage fra Erik Andersen, mannen som er tiltalt som Lommemannen. Klagen var ført i pennen av hans advokater i firmaet Næss, Lærum & Lier.

De fire mediene som var innklaget var Bergens Tidende, Dagbladet, VG og TV 2. Alle fire identifiserte tiltalte med navn, bilde og bred omtale i dagene etter at tiltalen var kjent i slutten av august i år. I klagen skriver advokatene at det ikke er vanlig praksis i pressen å identifisere tiltalte i overgrepssaker.

Søk opp saker som er behandlet av PFU her

– Oppslagene har ikke noe med saklighet og omtanke å gjøre, heter det i klagen der det også pekes på at identifiseringen av tiltalte har vært en stor belastning for tiltaltes familie.

Begrunnelsen

De fire mediene begrunner identifiseringen blant annet med det informasjonsbehovet som hadde oppstått, at tiltalte har erkjent straffskyld på flere punkter, og at det dreier seg om en alvorlig sak der mindreårige over en stor del av landet er misbrukt. Mediene viser også til at de ventet med identifikasjon av tiltalte, blant annet fordi politiet ba om det.

I sin uttalelse viser PFU til Vær Varsom-plakaten, som tilsier varsomhet med identifisering i straffbare forhold.

Vektlegger omfanget

Utvalget er enig i at identifisering er en belastning for familien. Samtidig må bruken av navn og bilde vurderes i lys av hvor alvorlig saken er ut fra tiltalen og det informasjonsbehov som er skapt, sier utvalget.

Uttalelsen konkludere med at PFU her legger særlig vekt på omfanget av overgrep mot mindreårige i store deler av landet. Utvalget viser også til at identifisering av tiltalte kunne føre til at flere og nye ofre trådte fram.