Tirsdag 14. juli gjennomførte Statens helsetilsyn en landsomfattende kartlegging av bemanning og kompetanse for ambulanser i akuttberedskap i ferietiden.

Denne dagen var 488 biler i akuttberedskap, og kartleggingen viser at kun to av dem ikke tilfredsstilte kravene til forsvarlig bemanning, opplyser Helsetilsynet på sine hjemmesider.

Begge de to aktuelle ambulansene tilhører Helse Førde.

– Vi er urolige

Blant Helse Bergens ambulanser var åtte av totalt 25 biler ikke bemannet i samsvar med forskriften. For øvrig har Helse Bergen landets eneste psykiatriske ambulanse, spesielt for pasienter med psykiske lidelser.

**Les mer om

psykebilen alle vil ha .**

– Selv om Statens helsetilsyn mener at akuttberedskapen er opprettholdt i ferietiden, er vi urolige for sider ved bildet som kartleggingen tegner, skriver tilsynet i en pressemelding.

Kartleggingen ble varslet to uker i forkant, men selve undersøkelsesdagen forble ukjent.

Se den fullstendige oversikten her.

For 377 av bilene (77 prosent) var bemanning og kompetanse i samsvar med kravene i forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Det var 109 tilfeller hvor kravene ikke var fullstendig oppfylt, men helsetilsynet vil ikke kalle driften for uforsvarlig.

Tilsynet påpeker også at helseforetakene har frem til 1. april 2010 på seg til å oppfylle kravene i forskriften.

– Store avvik

Ifølge Statens helsetilsyn er det ganske omfattende bruk av vikarer. Tilsynet kaller kompetansen til disse for «sterkt varierende og i ulik grad sikret gjennom opplæring».

– Mange steder er det så store avvik fra forskriftskravenekravene at de vil ha problemer med å komme i mål med fullverdig kompetanse innen 1. april 2010, når overgangsordningen slutter å gjelde, skriver Statens helsetilsyn.