• Dømmes en advokat for vold og trusler, vil han vanskelig kunne praktisere. Det vil være på tvers av hva en advokat skal stå for, sier Helge Aarseth, formann i Advokatforeningen.

Aarset understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og at han ikke kjenner til saken BT omtaler. Han understreker også at enhver sak skal behandles individuelt, og at foreningen ikke vil kommentere saker som ikke er ferdigbehandlet i rettsapparatet.

— Men vil en advokat som dømmes for trusler og gjentatt voldsbruk være skikket som advokat?

— En forutsetning for at man skal kunne være advokat, er at tilliten må være til stede, og at man har autoritet i retten. En som dømmes for trusler og vold, vil vanskelig ha det, sier Aarseth.

Han kan ikke huske at en advokat har vært stilt for retten, tiltalt for omfattende voldsbruk og trusler.

— Skjer det, må det være en helt unik sak, sier Aarseth.

En domfellelse for så alvorlige forhold, vil føre til at det opprettes sak med spørsmål om eksklusjon fra Advokatforeningen.

— Vi kan også bringe saken inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som er et uavhengig offentlig organ. Det er her det tas stilling til om bevillingen skal inndras eller ikke, sier Aarseth.

— Kan en advokat som dømmes for vold og trusler praktisere innenfor andre felt av jussen, enn strafferett?

— Mister en advokat bevillingen, så gjelder det for alle jussens felt. Det gjelder generelt at advokater skal ha en plettfri vandel som ikke trekker deres troverdighet i tvil, sier Aarseth.

UMULIG: Helge Aarseth, leder i Advokatforeningen, mener det vil være umulig for en advokat å opptre som forsvarer dersom han selv er dømt for trusler og vold. ARKIVFOTO: CORNELIUS POPPE/SCANPIX