— Kommunen bør ikke hevde at saken er foreldet, selv om den juridisk sett kan være det. Selv om ikke det var vi som var politikere den gangen, har vi et ansvar i dag, sier Hansen.