• Svært få innsatte på åpen soning bryter reglene under permisjon.

— Det er synd dersom enkeltepisoder skal ødelegge et system som fungerer godt for de fleste, sier direktør Per Sigurd Våge.

I fjor innvilget Kriminalomsorgen region vest 2827 permisjoner. Ifølge egne tall var det registrert 13 innsatte som brøt vilkårene. Andelen så langt i år er omtrent den samme; rundt fire promille.

Selv om disse tallene inkluderer permisjoner fra både lukket og åpen soning, mener regiondirektør Per Sigurd Våge at tallene viser at Kriminalomsorgen ikke er for slepphendte.

Tolererer ikke syvsovere

— Systemet er skjørt. Derfor er kravene strenge, og terskelen for å bli ført tilbake til lukket anstalt lav. Gal innstilling tolereres ikke. Står en innsatt opp for sent flere dager på rad, kan det være nok.

— Kan det ikke være en del brudd som dere ikke fanger opp i statistikken?

— Klart det kan være mørketall. Men dette følger vi tett opp. Har vi den minste mistanke om at noen har brukt stoff, så må de umiddelbart gi en prøve. Følger de ikke meldeplikten til punkt og prikke, så får det konsekvenser, sier han.

Brudd på vilkårene kan være alt fra å komme «hjem» noen timer etter avtalen, til langvarig fravær, bruk av narkotika eller andre kriminelle handlinger - og uønsket innstilling.

- Billige fengselsplasser

Etter Varg Vikernes sine aktiviteter i helgen, har kritikken mot åpen soning økt kraftig. Våge beklager dersom dette får konsekvenser for ordningen.

— Åpen soning er tilvenning til løslatelse der hensikten er at innsatte skal utvikle seg til gode for seg selv og samfunnet. Vår erfaring er at de fleste viser høy motivasjon gjennom skolegang, ved å holde seg borte fra narkotika og ved å bo på en normal måte, sier Våge.

Han påpeker også at åpen soning er økonomisk fordelaktig.

— Dette er billige fengselsplasser. De koster under halvparten av prisen for en plass i lukket soning.

Fri om dagen

Åpen soning innebærer for eksempel at innsatte kan få frigangsordninger der de går på skole eller jobb utenfor anstalten, men vender tilbake om ettermiddagen.

— Hva skal til for å få åpen soning?

— Hovedregelen er at innsatte begynner med lukket soning, og kan bli overført til mindre restriktiv soning etter hvert. Viktige kriterier er at det er liten fare for at de rømmer og at åpen soning ikke striden mot den allmenne rettsoppfatning, sier han.