– Ikke minst med tanke på sykehjemsbeboerne burde det vært et fortau her, sier Corneliussen, som opplevde at forbipasserende biler fløytet på ham og nærmest presset ham i grøften under søndagsturen langs Salhusveien.

– Ikke prioritert

Fra Statens vegvesen får vi opplyst at det ikke foreligger noen planer om opprusting av denne delen av riksveien til Åsane.

– Alle våre tiltak tar utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Bergen 2006-2009, sier overingeniør Johnny Sjåstad ved plan— og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen.

– Det er ikke foreslått eller prioritert noen tiltak langs denne delen av Salhusveien der.

På etterskudd

Planen er utarbeidet i samarbeid med Bergen kommune, og er blant annet basert på innspill fra skolene. Sykehjemmene har derimot ikke uttalt seg.

– Vi er allerede på etterskudd i forhold til trafikksikkerhetsplanen, sier Sjåstad.

– Så alle våre prioriteringer nå må ta utgangspunkt i denne.

FARLIG STREKNING: - Jeg følte at jeg gikk der med livet i hendene, forteller Knut Corneliussen, som la søndagsturen forbi det nye Ulset sykehjem i Salhusveien.
Knut Corneliussen