– Det er ikke evnene det står på, fastslår mor, Randi Berntsen, i solkroken hjemme på Melkeplassen i Bergen.

Karakterene i naturfag og det meste annet er imidlertid tre, både fra ungdomsskolen og Stend jordbruksskole.

Slo i bordet i sjette klasse

Når han i klasseromsituasjonen skal oppfatte alt læreren sier, og samtidig forstå hva som står på tavlen, og notere selv — da risikerer han at viktige byggesteiner av kunnskap flyr forbi. Og når prøver tas skriftlig, blir innholdet forstyrret av strevet med å forstå og skrive ord. Hvis han får opplest tekst, sitter innholdet som et skudd. Kunnskapen triller når han får fremføre den muntlig. Foran naturfageksamen, han fikk oppgitt tema på forhånd, leste mor høyt for 17-åringen i to døgn.

Hun har lest utallige lekser for ham opp gjennom årene. Men kunne selvsagt ikke erstatte skoleundervisningen.

– Jeg varslet om at vi hadde dysleksi i familien da Are Daniel begynte i første klasse. Vi oppdaget snart at han hadde problemer, både med lesing, skriving og matte, og tok dette opp gang på gang, men fikk hele tiden beskjed om at vi skulle se det an.

I Are Daniels sakspapirer fra 2002 referer PPT fra en lærers beskrivelse: «På skolen var han så stille og rolig, ba ikke om hjelp, slik at lærer ikke forsto at han hadde vansker.»

– Du må være beinhard

– I sjette klasse slo jeg i bordet og sa at «nå skal han testes». Det ble han, og fikk en PC på slutten av året, men måtte sitte bak en skillevegg bakerst i klasserommet.

– Jeg ville jo helst sitte med de andre, sier Are Daniel, som følte at han ble betraktet annerledes. – Det ble mye stirring.

– Spesialundervisning fikk han først i sjuende klasse. Da lærte han pluss og minus, sier mor.

Mattetilbudet var et dilemma for Are Daniel. Han ville ofte miste naturfag hvis han skulle gått ut av klassen for spesialundervisning. Dermed valgte han å følge ordinær matteundervisning. Ikke lett.

– Skolene har gitt meg en dårlig oppfølging. Jeg har bare hatt to lærere som har gjort en skikkelig jobb, sier Are Daniel.

– Med støtteundervisningslæreren han hadde i norsk og engelsk i åttende og niende, og mattelæreren i åttende klasse, merket vi store fremskritt, nikker mor.

– Det er synd kvaliteten på opplæringen er så personavhengig, sukker mor, som føler hun har kjempet en tøff kamp.

– Tilrettelagt undervisning er avgjørende, og det er jammen ikke lett å stå på hele tiden. Du må være beinhard.

Ord, tall og fotballtrøbbel

Problemene førte også til trøbbel på fritiden. Dyskalkuli forstyrrer forståelse av rom og retning, slik at han har vanskelig for å forstå hvor en ball kommer fra. Alle i gaten spilte fotball. Han begynte og sluttet tre ganger. En viktig sosial arena forsvant.

– Jeg fikk spille. Men de andre sentret ikke så mye til meg, fastslår Are Daniel.

Are Daniel har et godt liv, og han trivdes med de andre elevene på Stend jordbruksskole der han gikk første året i fjor. Der fikk han tilrettelegging og tilpasset pensum.

Men 17-åringen tror problemene, og manglende oppfølging gjennom årene, har betydning for selvfølelsen hans. Nå skal han hjelpe mor som sitter i styret i Dysleksiforbundet i Bergen, med å starte en ungdomsgruppe. Han har lenge ønsket det.

– Jeg føler av og til at folk ser på meg som at jeg ikke kan noe. Jeg slapper av når jeg er sammen med andre som er i samme båt.

Vil jobbe med dyr

Hvordan påvirker så dysleksien og dyskalkulien hverdagslivet nå?

– Egentlig ikke så mye, reflekterer Are Daniel, med bifall fra mor.

Bussruter og telefonkatalog er nokså umulig å forstå, men han greier seg uten. Man innretter seg. Internettchatting og mobilbruk går helt fint.

– Jeg skriver som jeg gjør, men de forstår det, sier Are Daniel og hipser på skuldrene.

– Alle er jo «dyslektikere», når du ser hvordan de skriver meldinger, smiler mor.

Men det er en realitet at Are Daniel ikke kan oppnå drømmen om å bli veterinær. Treere på vitnemålet holder ikke.

– Men jeg håper jeg får en annen jobb med dyr. Jeg har alltid elsket å være sammen med dyr, og stortrivdes da jeg var i praksis i år og trente opp en hund, smiler 17-åringen.

Wang, Knut Egil