• Det er ikke ukjent at det sitter mennesker i norske fengsler som har fått psykiatrisk behandling, sier direktør ved Sandviken sykehus, Kjell Håland.

— Generelt kan jeg si at det er kontakt mellom fengselsvesenet og sykehusene når det er behov for det. Det er fagfolk som vurderer i hvert enkelt tilfelle om personer er soningsdyktige eller ikke. Også innsatte har krav på psykiatrisk behandling, sier Håland.

Han kjenner ikke denne konkrete saken, og vil derfor ikke kommentere den.

— Hvis fengselspersonellet føler at de ikke klarer å håndtere enkelte av de innsatte, får de ta det opp med sine overordnede. Det sitter fengslet mennesker med psykiatriske lidelser, men jeg understreker at det er psykologer og psykiatere som vurderer om de er soningsdyktige, sier Håland.

Pasientombud for psykiatri i Hordaland, Kari Nesfossen, mener det er viktig ikke å generalisere når det gjelder psykiatriske lidelser.

— Det er mange med diagnosen schizofreni som ved hjelp av medisiner klarer seg helt fint ute blant folk. Så finnes det andre som fungerer svært dårlig, sier Nesfossen.

Hun kjenner ikke til konkrete eksempler på at psykiatriske pasienter sitter fengslet, annet enn det som er blitt kjent gjennom mediene.

— Det er vanskelig å si klart ja eller nei til en slik praksis. Vi skal være klar over at det er enormt store variasjoner når det gjelder psykiatriske lidelser. Men en avgjørelse må uansett alltid treffes på medisinsk grunnlag, sier Nesfossen.