– I små lokalsamfunn kan en sak fort vokse seg større enn den er. Derfor synes jeg det er viktig å poengtere hvor saken faktisk står. Vi snakker sannsynligvis om en voldsbruk som ligger helt i nedre sjikt for hva som vanligvis straffes, sier påtaleansvarlig jurist, politifullmektig Erling Melvær.

Les også: Døde etter slåstkamp

De to siktede mennene, en 18-åring og en 29-åring, erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. De har begge vært gjennom to avhør, og ble løslatt søndag ettermiddag.

— En tragedie

Melvær sier at saken allerede er en stor påkjenning for de impliserte – både for avdødes familie, og for de to siktede og deres familier.

– Dette er først og fremst en tragedie, sier Melvær.

Han legger likevel ikke skjul på at saken har gitt ham en juridisk nøtt på bordet.

Hvis siktelsen mot de pågrepne mennene eventuelt skal oppjusteres til også å omfatte dødsfølgen, må flere ting bevises: For det første må det være en årsakssammenheng mellom voldsbruken og at den fornærmede 48-åringen faller om og dør. Her spiller også tidsfaktoren inn: Hvor lang tid gikk det fra basketaket til 48-åringen døde – trolig av akutt hjertesvikt?

I tillegg er det et krav for eventuelt å utvide siktelsen at de to mennene kunne innse at 48-åringen kunne dø. I den vurderingen må politiet også vurdere i hvilken grad de siktede mennene kjente til 48-åringens hjerteproblemer.

– Dette er en vanskelig problemstilling, helt klart, sier Melvær.

Dødsårsak trolig hjertesvikt

Den endelige obduksjonsrapporten er trolig ikke klar før om en måneds tid. Den vil også inneholde svar på blodanalyser. Blodanalysene vil kunne gi nærmere svar på om 48-åringen fikk et infarkt.

I den foreløpige obduksjonsrapporten heter det at det «synes rimelig å anta at dødsårsaken er akutt hjertesvikt».

Om bakgrunnen for basketaket utenfor Hafslo pub og pizzeria, sier politifullmektigen dette:

– Det var en konfrontasjon mellom avdøde og den ene siktede inne på utestedet. Så går 48-åringen ut. Da skal 18-åringen og den nå medsiktede 29-åringen ha fulgt etter ham og angrepet ham. Det oppsto et basketak, det er på det rene. 48-åringen og i hvert fall én av de siktede skal ha havnet på bakken. Hvem av de siktede som var mest aktiv i basketaket, er uklart. Så blir partene dratt fra hverandre. Like i etterkant fikk 48-åringen pustebesvær og datt om. Livredning var nytteløst, han dør på stedet.

Bekjent av offeret

Den foreløpige siktelsen mot 18- og 29-åringen gjelder voldsbruk under «særdeles skjerpende omstendigheter». Den juridiske bakgrunnen for den ordlyden er at voldsbruken skal ha blitt utført av de to i fellesskap.

De to siktede skal være bekjente. 18-åringen er opprinnelig fra østlandsområdet, mens 29-åringen er fra Sogn. 29-åringen skal ha kjent den nå avdøde 48-åringen.

Luster-lensmann Asle Karoliussen sier det fortsatt gjenstår vitneavhør og etterforskning.

Når politiet er ferdige med sin etterforskning, blir det opp til Statsadvokaten å avgjøre utfallet av saken.