• Et budsjett som forventet, mener UiBs rektor, Sigmund Grønmo. Han blir ikke med i noe hylekor mot regjeringens budsjett for forskning og høyere utdanning.

— Det er et stramt budsjett. Det legges ikke opp til noen kutt, men representerer heller ikke noen vekst, sier rektor på Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo.

Basert på signalene på forhånd, hadde ikke Grønmo forventet annet. Han vil videreføre UiBs linje med prioritering av kvalitet, fremfor kvantitet.

— Med dette stramme budsjettet trenger vi handlingsrom til å prioritere faglig kvalitet, slik at vi fremdeles kan sørge for fremragende forsking og gode utdanningsløp, sier Grønmo.

UiBs rektor er positiv til at regjeringen øker midlene til fri prosjektstøtte i Forskningsrådet og på den måten vrir en større del av bevilgningene i retning av den frie grunnforskningen.

— Regjeringen tar utfordringen frå universitetene om å få til et fellesløft for fri og grunnleggende forskning, det er jeg glad for, sier Grønmo.

Fra flere hold, ikke minst fra opposisjonen på Stortinget, er det tatt i bruk sterke ord i beskrivelsen av budsjettet for forskning og høyere utdanning. Særlig kritiseres regjeringen for at de fjerner forskningsfondet.

Fondet, som er på 80 milliarder kroner, ble etablert i 1999 med mål om å sikre langsiktighet i finansieringen av grunnleggende forskning og kvalitetsheving. Nå velger regjeringen å trekke midlene tilbake til statskassen. Det begrunnes med den lave renten, som ifølge beregninger presentert i Aftenposten, ville gitt 650 millioner kroner i lavere avkastning de nærmeste ti årene.

Sigmund Grønmo deler ikke de kritiske røstenes syn på at fondet nå avvikles.— Jeg er ikke veldig kritisk nei. Jeg ser ikke på dette som dramatisk, sier han.

Meningen med fondet var å skape større langsiktighet. Når renteutviklingen har vist oss hvor sårbart dette er, blir langsiktigheten svekket. Derfor er det viktig at den lavere avkastningen blir kompensert og det legger regjeringen opp til, sier Grønmo.

I statsbudsjettet hevdes det at UiB også får 100 nye studieplasser. Det avvises ved UiB.

— Dette er en videreføring av allerede etablerte plasser. Vi får ikke noen nye plasser gjennom dette budsjettet, sier kommunikasjonsdirektør ved UiB, Ingar Myking.

MELLOMFORNØYD: Rektor Sigmund Grønmo hadde ikke forventet noe jubelår, og det blir det heller ikke. ARKIVFOTO: BT
Bergens Tidende