— Det er ingen dramatikk i dette, men vi skal selvsagt ta Konkurransetilsynet på alvor, sier Liv Røssland, som er styreleder i BIR.

Tilsynet mener skillelinjene i BIR må bli tydeligere, for å skille bedre mellom monopoldelen og den konkurranseutsatte virksomheten (se hovedsak).

— Det kommer med jevne mellomrom beskyldninger fra private aktører, og det er klart at ingen ønsker å ha noe sånt hengende over seg. Vi skal følge anmodningen, og gjennomgå strukturen i BIR, sier Røssland, som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i bystyret.

— Hvor sikker er du på at det ikke foregår noen kryssubsidiering i BIR-systemet?

— Vi har gjennomgått dette, og er sikre på det.

Noen løsning på saken vil hun ikke forskuttere.

— En oppsplitting av selskapet vil vel være i tråd med Frps politikk?

— Jeg avstår fra å kommentere dette som Frp-politiker. Hele styret vil nå gjennomgå dette, sier hun.