Statens vegvesen og Bergen kommune vil ha eget kjørefelt for kollektivtrafikk og biler med mer enn én person i Fjøsangerveien i Bergen.

Politiet advarer mot planene, og nå får de støtte fra både NAF og Lastebileier-Forbundet. Les hva de mener i

.

Byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune, Filip Rygg (KrF), avviser kritikken.

— Vi vil belønne de som forurenser minst ved å sikre fremkommelighet for elbiler, busser og de som kjører sammen, sier Rygg.

Han viser til at bystyret enstemmig står bak tiltaket.

— Tar dere for lite hensyn til sikkerheten i denne saken? - Det er ikke vår oppgave å vurdere, men vi forutsetter at veien blir sikker. På samme måte forutsetter vi at hus vi vedtar skal bygges har nok rømningsveier, uten at det er en del av vedtaket.

Bybanefasit

Han føler seg trygg på Vegdirektoratets sikkerhetsvurderinger av veien.

— Kritikernes argumenter er stort sett de samme vi hørte når Bybanen skulle bygges. De som jobbet mot banen advarte mot masse ulykker på Danmarks plass. Nå viser fasiten noe helt annet, sier Rygg.

Klimabyråden kjenner seg ikke igjen i beskyldningene om å være desperat etter statlige miljøkroner.

— Jeg regner med at en tenker på belønningsmidlene fra Staten her. Disse utløses ikke av enkelttiltak, men av trafikkmengden. Uansett er hensynet til å ha en by å puste og leve i mye viktigere enn disse pengene.

Kjører ikke for gøy

Rygg har også et stikk tilbake til lastebilbransjen. Han sier enkelte dieselkjøretøyer forurenser mer enn 70 privatbiler. Slike biler ønsker han å fjerne.

— Men en ting tror jeg lastebileierne og jeg er enige om: E39 bør flyttes ut av Bergensdalen.

Han understreker likevel at han ikke vil være en fy-fy-politiker som skal prøve å stoppe folk fra å kjøre bil.

— Folk kjører ikke for gøy, de skal til skole, jobb og barnehage. Jeg mener ikke at de skal sitte hjemme, men det er viktig å ha gode alternativer til bilen.

Kan bli unikt vedtak

Vegdirektoratet har nå bedt Statens vegvesen Region vest om å kommentere politiets nye oversendelse, før direktoratet tar en endelig avgjørelse.

— Vi har en klar mulighet til å overprøve lokale vedtak for eksempel fra politiet, likevel kjenner jeg ikke til at vi har benyttet denne muligheten tidligere, sier seniorrådgiver Kjersti Bakken i Vegdirektoratet.

Hun synes det er viktig at saken nå blir best mulig belyst.

— Dette er en sammensatt sak, med mange gode og til dels motstridende hensyn. Det er verdt å bruke god tid på dette.

Det skal også vurderes om en eventuell åpning av sambruksfeltet skal komme sammen med en holdningskampanjer, bygging av kontrollommer lags veien eller andre trafikale prosjekter i Bergens-området.

- Gode poenger

Vegvesenet vil bruke høsten på å vurdere argumentene på nytt.

— Kritikerne har jo gode poenger, men det er lite som er nytt for oss. Likevel vil vi gjøre en ny vurdering, sier senioringeniør Tore Bergundhaugen i Statens vegvesen Region vest.

Et alternativ som vurderes er å utsette sambruksfeltet til etter at Ytrebygdsveien åpnes igjen 13.08 2013, for at trafikkmengden i Fjøsangerveien skal være litt lavere.

— Når det gjelder risikoberegning legger vi til grunn litt andre forutsetninger enn det politiet gjør, og har derfor kommet til en annen konklusjon.

Er sambruksfelt i Fjøsangerveien en god idé? Si din mening.