• Det er bystyret, ikke bydelenes skyld at Bergen har havnet i et økonomisk uføre, sier Ågot Himle.

Den frittalende bydelsdirektøren i Årstad er i ferd med å pakke sammen størsteparten av bydelsadministrasjonen. Hennes egen jobb skal være avviklet til sommeren.

Ågot Himle akter å gå ned med flagget til topps. Det inntrykket må ikke få feste seg at bydelsreformen ble et kostbart lokalpolitisk feilskjær:

— Det er parlamentarismen som har knekket økonomien i Bergen, ikke bydelsreformen, sier hun og utdyper:

- Må være villig

— Parlamentarismen slik den har fungert i Bergen, er blitt en kostbar ordning fordi et mindretallsbyråd har latt seg herje med av et uansvarlig bystyre. Skal parlamentarismen ha noen mening, må de som sitter med makten være villig til å gi den fra seg. Ellers går det galt.

— Er det ikke her den tidligere SV-politikeren i deg som snakker? SV er jo motstander av parlamentarismen i Bergen.

— Jeg stemte faktisk for å innføre parlamentarisme i 1995, i den tro at det var et system som skulle tydeliggjøre ansvaret.

Erfaringen har fått meg til å ombestemme meg, sier Himle.

- Mer ansvarlig

Etter hennes mening har bydelsstyrene i mange tilfeller vist seg mer ansvarlige enn bystyret:

— Bydelsstyret i Årstad var tidlig ute og foreslo kutt i tjenestetilbudet for å bringe økonomien i balanse. Allerede for to år siden ville vi legge ned Storhaugen aldershjem. Likedan ville vi avvikle tre- og firesengsrommene på Florida.

Da grep bystyret inn og nektet oss å gjennomføre vedtaket. Det samme skjedde da Arna i ren pengenød ville stenge skoler.

Bystyret strammet faktisk inn på bydelenes fullmakter ved å bestemme at bare bystyret kan avvikle tjenestetilbud.

I ettertid er det bydelene som blir sittende med svarteper. Nå ofres vi i et forsøk på å ordne opp i kommuneøkonomien, kommer det irritert fra bydelsdirektøren som har notert at det nye byrådet har innført full ytringsfrihet i kommunen. Derfor ytrer hun seg fritt.

Onsdag denne uken var Ågot Himle og øvrige ansatte i de åtte bydelsadministrasjonene til stede på et møte i rådhusets kantine der byrådet presenterte en ny modell for styring av Bergen.

I løpet av det neste halve året skal bydelsadministrasjonene i praksis avvikles. I Årstad, der det i dag er 13 medarbeidere, blir det igjen fem personer som skal være rådgivere for tjenestestedene ute i bydelen.

Noe makt skal ut til tjenestestedene og noe tilbake til de sentrale byrådsavdelingene.

15 år tilbake

Etter Himles mening går byrådet baklengs inn i fremtiden:

— Omleggingen setter Bergen 15 år tilbake, til årene før 1989 da driften av helse og sosial ble desentralisert. Også den gang lå kommunen med knekket økonomi, etter at utgiftene - særlig innen helse og sosial - løp løpsk. For 15 år siden lød resepten desentralisering kombinert med politisk vilje til å ta en serie upopulære avgjørelser:

Den gang satt jeg i bystyret for SV og sørget for flertall gjennom hestekuren, lyder påminnelsen fra eks-politikeren.

Himle mener bydelene burde fått prøve seg i fire år til:

— Her har vi brukt en masse krefter og entusiasme på å bygge en organisasjon over fire år. Før vi kan høste fruktene av alt strevet, er det snipp, snapp, snute.

Flere enn Ågot Himle mener bydelene urettmessig får skylden for milliardunderskuddet.

«Det er ikke vår skyld» står det betegnende nok på t-skjortene som Fana bydel har fått laget seg.

BAKLENGS INN I FREMTIDEN: Etter bydelsdirektøren i Årstad, Ågot Himles mening - går byrådet baklengs inn i fremtiden.<p/> ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL