• Det er positivt at foreldrene engasjerer seg i skolearbeidet, men formannskapet kan ikke basere seg på dugnad i budsjettet. Det mener Magne Legernes, leder i Foreldreutvalget ved Alverstraumen skule.

— Det er positivt at foreldrene bryr seg om skolen, men det er ikke på dette nivået foreldrene skal delta, sier Legernes. Han reagerer på den sterke koblingen mellom budsjett og dugnad.

— Her virker det som om politikerne baserer seg på en viss foreldreinnsats for å få budsjettet til å gå opp. Det er dessuten en rekke lag og foreninger som er avhengig av dugnadsinnsats. Tilgangen på dugnadstimer er ikke ubegrenset, minner Legerens om.

Han mener det beste er hvis foreldrene kan konsentrere sin innsats om arbeid der de får kontakt med skolen og innsikt i skolearbeidet.

— Foreldrene kan for eksempel stille opp og være med på turdager. De kan være med en halv dag i undervisningen og hjelpe til hvis det er passer. Jeg tror skolen også er åpen for et samarbeid på mange områder. Mange foreldre har kanskje også lyst til å se hvordan undervisningen foregår og hvordan ungene har det, tror Legerenes.

Ifølge Legernes jobber foreldrene allerede dugnad i skolen. De er nå i gang med å flytte søppelkontainerne og bygge fotballbinge.

— Skolen har stilt eiendommen til disposisjon og foreldrene graver og murer. Dette er et eksempel på arbeid som kommer både skolen og bygda til nytte, mener han.