Det kom frem da han «vitnet» i høring om etterkalkulasjon av vann— og avløpsgebyrer for perioden 1991-2000. I løpet av disse årene krevde kommunen inn for høye gebyrer, og nå skal det avgjøres om dette var lovlig.

— Jeg ser det ikke problematisk at kommunen har en gevinst så lenge den brukes på en anstendig måte. Men man må ha troverdige beregninger for å få tillit hos innbyggerne. I denne saken ville jeg ikke bruke jus, for jusen vil nok frikjenne kommunen. For å få tillit bør kommunen på en eller annen måte rettferdiggjøre dette i årene fremover, sa jurist og eks-rådmann Ragnar Fagereng.

Høringen ble innledet i går, med tidligere politikere, rådmenn, kommuneadvokat og representanter fra kommunerevisjon. Og fortsetter i dag med jurister og andre som blant annet skal se nærmere på Bergens avgiftspraksis i forhold til andre kommuner.

Retningslinjene for vann- og avløpsgebyrer har vært uklare, men i januar kom det nye og klarere retningslinjer.

— Departementets nye retningslinjer tar til følge nesten alt det kommunerevisjonen har kritisert Bergen kommune for. Dette er en fjær i hatten for kommunerevisjonen som har fått kjeft for å være pirkete, mener Torstein Dahle (RV).