• Den nye tilsetningsordningen har fungert godt etter forholdene, men det er ingen ønskesituasjon at søkere ikke får svar, sier personaldirektør i Bergen kommune, Bodil Bye Stavang, til Bergens Tidende.

— Samtidig forstår jeg at det er slik. Skolene har en så stor arbeidsmengde at de ikke klarer å svare alle innen korte tidsfrister, legger Bye Stavang til.Etter bydelsreformen i Bergen sluttet kommunen å registrere søknadene i en sentral database.

— Vi skal innføre en ny søknadsmodul. Hvordan vi skal løse dette vet vi ikke ennå, sier Bye Stavang.

Hun bekrefter at skolene må lyse ut stillinger på ny hvis alle de innstilte til jobben takker nei.

— Det er et krav fra opplæringsloven. Skolene kan ikke snu bunken med søknader som er inne, saken er avsluttet selv om alle takker nei, sier personaldirektøren.

— Dette er første året vi ikke har sentral registrering. Nå skal vi evaluere opplegget, sier Bye Stavang.