— I verste fall kan hans visjoner rasere 500 arbeidsplasser på Haakonsvern, mener sjefen for Sjøforsvarets forsyningskommando, kontreadmiral Jan Jæger.Jæger mener Stokke blander seg inn i forsvarspolitiske avgjørelser på en utidig måte, og velger sterke ord:- Jeg er forbannet! Tørrdokk og røde kluter I Bergens Tidende fredag la Helge Stokke frem sine visjoner for en storstilt industri- og byutvikling på Marineholmen og Laksevåg Verft. Men Stokke vifter med røde kluter foran den blå armada når han sier at det «samfunnsøkonomisk ikke er særlig lurt» å bygge ny tørrdokk på Haakonsvern. Blant bærebjelkene i Stokkes industrieventyr er 300 millioner kroner til ny tørrdokk på Hanøytangen på Askøy. - Jeg vet ikke om Stokke vil søke norske myndigheter om distriktsmidler til dette. Men slike gutter henter jo penger der de finnes. Vår verksteddivisjon har 500 mann. Hvis ikke vi skal drive med dette i fremtiden, vil det bety en rasering av arbeidsplasser, sier Jæger.- Vi skal ikke bygge noen «ny dokk», men utvide for å ta imot de nye fregattene og et nytt kystvaktskip, sier Jæger, som mener Stokke skyter over flere mål.- Mjellem & Karlsen profilerer seg som om de automatisk skal ha vedlikeholdet på fregattene i fremtiden. Vår politikk er ikke å havne i en slik monopolsituasjon. - Svært spennende Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Helge S. Dyrnes, deler ikke bekymringene til Sjøforsvaret.- Det er ikke grunn til å bruke mer statlige penger på Haakonsvern dersom det ikke er lønnsomt. De må underlegges vanlig konkurranse, sier Dyrnes, som tror Stokke bør klare å skaffe nok private investorer til sine visjoner.- Jeg kjenner planene fra tidlig på 90-tallet, og de er helt i harmoni med hva Bergen trenger. Det lønner seg å samle klynger av bedrifter slik f. eks. Rieber Eiendom har gjort.Nylig avgått direktør ved Høyteknologisenteret (HIB), Jan S. Johannessen, tror Stokkes industridrømmer kan leve godt side om side med planlagte Bergen Maritime Næringspark på Slaktehustomten, hvor han selv er styreformann i utbyggingsselskapet.- Vi har behov for utbygging på flere kanter, med næringsklynger som utpeker Bergen til et maritimt senter, sier Johannessen.Næringsparken på Slaktehustomten kan stå ferdig tidligst i 2003.