— Selv om det har skjedd en beklagelig feil i en enkelt sak, synes jeg ikke det er belegg for å komme med noen generell kritikk av måten domstolene behandler saker på, sier Martin Tenold i Gulating lagmannsrett til Bergens Tidende.Sogndal-advokat Louis Anda jr sa i mandagens BT at han hadde inntrykk av at svært mange saker som er basert på skriftlig saksbehandling i domstolene, får et tilfeldig utfall. Bakgrunnen er at Høyesterett har opphevet en kjennelse fra Gulating lagmannsrett, på grunn av at dommeren var inhabil. Det viste seg nemlig at dommeren, som tidligere jobbet som statsadvokat i Hordaland, selv hadde tatt ut tiltale i saken. Advokat Louis Anda tok dette som et tegn på at dommeren ikke hadde lest dokumentene i saken. - Denne saken var en ren glipp. Det skulle selvfølgelig aldri ha skjedd. Men ser vi på det totale antall saker som blir behandlet hvert år, er det svært sjelden at våre avgjørelser blir opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. I et rettssikkerhetsmessig perspektiv er det dessuten sjelden at slike feil får reell betydning. Det fører jo bare til at sakene blir behandlet på nytt, påpeker Tenold.Få avgjørelser som endresHan sier at Gulating lagmannsrett er svært opptatt av å kvalitetssikre arbeidet domstolen gjør.- I 95 prosent av straffesakene som ankes videre til Høyesterett, forblir avgjørelsene uendret. Vi har også en egen straffeprosesshåndbok, som jevnlig ajourføres med nye avgjørelser fra Høyesterett. Gulating lagmannsrett behandler saker fra alle by- og herredsretter på Vestlandet. Det er svært sjelden jeg får inntrykk av at dommerne ikke har lest dokumentene i saken skikkelig, sier Tenold.