— Det er helt avgjørende for elevenes læring at de har det bra på skolen. Hvis du sliter med selvmordstanker eller anoreksi så er det ikke matteleksene som er det første du tenker på når du våkner om morgenen, derfor bør det ikke ansettes én eneste ny lærer før flere helsesøstre er på plass, mener Erstad.

Uholdbar situasjon

Han mener byrådet og fylkeskommunen må handle raskt og umiddelbart for å gjøre situasjonen for elevene bedre.

— Det er vel og bra at helsebyråden gir penger, men da må det resultere i flere ansatte helsesøstre, ellers er pengene ubrukelige. Jeg skulle også sett at helsebyråden prioriterte dette enda tydeligere i budsjettet. Slik situasjonen er nå, er den uholdbar.

— Helsesøster to dager i uken for 600 elever er rett og slett ikke verdig en norsk videregående skole. Og med en økning til 900 elever neste år vil det være et svik mot elevene å fortsette slik, sier Erstad.

Krfu-politikerenkrever at flere helsesøstre ansettes umiddelbart.

— Vi mener det bør være en full helsesøsterstilling per 800. elev i den videregående skolen, men vi mener også at det bør være tilgjengelig psykolog for alle ungdoms- og videregående skoleelever, for å styrke ungdommenes psykiske helse, avslutter han.

Må tenke langsiktig

Julie Andersland, gruppeleder for Venstre, mener løsningen er å opprette 20 stillinger til skolepsykologer.

— Vi trenger en bedre skolehelsetjeneste. Det største behovet for ungdom i en sårbar fase er et lavterskeltilbud med psykisk helsetjenester. Vi vet at det er i denne alderen at problemene oppstår. En god skolehelsetjeneste er noe av den mest effektive forebyggingen vi har.

Venstre vil sette av midler til å ansette 20 skolepsykologer på fulltid. De mener det vil gi skolene et stort løft. I tillegg vil vi etablere et eget Ungdomspsykiatrisenter som en del av Samhandlingsreformen.

— Det er viktig å tenke langsiktig. Kortsiktige utgifter vil lønne dersom vi klarer å forebygge psykiske lidelser, misbruk av ulie slag og at ungdom dropper ut av skolen. Får vi fanget opp ungdom som sliter tidligere, er mye gjort.

LANGSIKTIG: - Det er viktig å tenke langsiktig. Kortsiktige utgifter vil lønne dersom vi klarer å forebygge psykiske lidelser, misbruk av ulie slag og at ungdom dropper ut av skolen, sier Julie Andersland.
SEAN MELING MURRAY