• Vi ser i ettertid at ikke alle driftsenheter rundt om i vårt distrikt har like god kompetanse til å håndtere økonomisaker, sier politimester Ragnar Auglend.

Politireformen i 2002 førte til at flere saker skulle etterforskes der anmelderen eller offeret bor. Det førte blant annet til at lensmannskontor og lokale politistasjoner fikk saker som var for store eller kompliserte for dem.

I januar bestemte Hordaland politidistrikt seg for å snu kurs. Nå skal det satses både hardere og langt mer sentralisert:

  • En betydelig større andel av økonomisakene skal etterforskes ved hovedkontoret i Allehelgens gate.
  • Det opprettes en egen gruppe etterforskere som skal skjermes for å kunne jobbe med organisert kriminalitet og økonomisaker. 10 nye etterforskere skal ansettes. De fleste skal knyttes til spesialseksjonen, som blant annet etterforsker økonomisaker.
  • Påtaleenheten (politiadvokatene) får en egen gruppe og styrkes med en ny stilling som skal jobbe med det samme.
  • De enkleste økonomisakene flyttes fra økonomiavsnittet til andre avdelinger.
  • Lensmannskontorene og politistasjonene i bydelene skal få mer hjelp til de økonomisakene de beholder ansvar for.