Men det er ikke aktuelt å stramme inn på budsjettet.

— Nei. Å redusere aktiviteten i Fyllingen Håndball kommer ikke på tale. Og hva skal vi spare inn på? Det er lite å hente på utgiftssiden, sier styrelederen hos de gule og blå i Dalen.

Waage styrer mot et nullresultat for 2008, og antyder at budsjettrammen for neste år forblir som i år - eller økes litt.

— Finanskrisen har ikke nådd oss. Og vi har flere «tunge» sponsorer som ikke er berørt av de økonomiske problemene finans- og næringslivet nå står oppi med begge beina.

— Så alt er bare fryd og gammen?

— Nei. Her er det kun hardt arbeid som gjelder.

For to uker siden kunne Bergens Tidende fortelle at Fyllingen Håndball mangler flere hundre tusen kroner for å komme i havn budsjettmessig inneværende år.

— Nå har vi vært i kontakt med enkelte samarbeidspartnere, og responsen har kommet.

— Trond Mohn?

— Detaljer omkring hvem og hvor mye de bidrar med, lar vi ligge. Men å komme ut i null nå er realistisk.

— Sandefjord har kuttet i lønnen til sine spillere. Dette er fjernt fra virkeligheten i Fyllingen?

— Ja. Det er ikke opp til vurdering en gang. Lønnen bør heller økes litt, for å prøve å beholde de spillerne vi ønsker å ha med videre på elitelaget.