— Forsvarssjefen har ikke tatt opp flytting fra Haakonsvern og Ramsund til Rena, etter det jeg vet. Hva som har vært tenkt tidligere, før jeg kom tilbake til Forsvarsdepartementet for tre uker siden, vet jeg imidlertid ikke. Men det er altså ikke et tema i det hele tatt, slår hun fast.

- Misforståelse

— Det er forøvrig en misforståelse når det gjelder marinejegerne og mulig innsats ved terrorangrep i Nordsjøen. En slik innsats skal komme fra Hærens Jegerkommando, som har vært på Rena i mange år. De skal flys vestover eller ut dit et angrep måtte komme, innen 24 timer. Dette er bestemt for mange år siden, og berører ikke marinejegerne, selv om de fysisk befinner seg nærmere sjøen. Men igjen, forsvarssjefens mulighetsstudie inneholder ingen planer om å flytte disse enhetene til Østlandet, som det har vært antydet.

— Når blir det endelig avklart?

— I løpet av året eller tidlig på nyåret regner jeg med at den endelige innstillingen fra forsvarssjefen vil ligge på mitt bord, sier Strøm-Erichsen.

Ikke fornøyd

— Dette holder ikke, statsråden må være mye klarere i sitt svar, mener Høyres Øyvind Halleraker. Har tok opp spørsmålet om flytting av marinejegerne i onsdagens spørretime på Stortinget.

— Nå må hun ta styringen og få slutt på spekulasjonene om flytting. Situasjonen med 24 timers responstid, Herkules til Nordsjøen og dropping av soldater egne RIB- båter, fra fly, er ikke godt nok. Har ikke regjeringen lært noen ting av 22. juli? spør Hallerarker

— Hun må forsikre befolkningen langs kysten at marinejegerne blir værende der, og ikke plassert på Rena leir.