• Innsparingene går for langt. Jeg er sjokkert hvis fylkespolitikerne går inn for nedskjæringer som til de grader svekker Haukeland som lokalsykehus. Som bypolitikere kan vi ikke uten videre akseptere dette, sier bergenspolitikeren Martin Smith-Sivertsen (H) til Bergens Tidende.

Han vil sørge for at Høyre tar saken opp i komité for helse og sosial i slutten av januar.

– Vi vil vurdere hvilke tiltak som kan aksepteres i forhold til de tilbudene vi etter loven er pålagt å gi, sier fylkesordfører Gisle Handeland. Han ser at vinningen lett kan gå opp i spinningen hvis fylket likevel må betale for pasienter som behandles andre steder i landet.

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Haukeland, Håvard Skeidsvoll, regner med rabalder på sykehuset de neste dagene.

– Det er grenser for hvor mye man kan kutte i en organisasjon som allerede er skåret til beinet. Pasientene vil ikke akseptere dette, og fagmiljøer kan lett forvitre, sier Skeidsvoll.

Det samme sier Hildegunn Synnevåg, hovedtillitsvalgt for sykepleierne.

– Å fjerne tilbudet om rehabilitering får konsekvenser for sengepostene på sykehuset. Det gir færre operasjoner og lengre liggetid, sier Synnevåg.