Diskusjonen om Bybanens fremtidige ferd gjennom sentrum og ut mot Åsane fortsetter for fullt utover sommeren, med befaringer både her lokalt og i bybanebyer i Europa.

En av de mektigste politikerne i den saken, er lederen for komité for miljø og byutvikling, Dag Skansen (H).

Han understreker at han ikke har tatt en endelig avgjørelse om hva han mener om de ulike traséalternativene, og om Bryggen eller tunnel er best.

— Bybane og bil ikke bra

Likevel er han klar på ett forhold: Forslaget om at Bybanen og bilene skal dele trasé utover Bryggen, liker han ikke.

— Å bygge en bybane som ikke bidrar til å fjerne biltrafikk er ikke et godt tiltak for Bryggen. Det må vi innse, sier Skansen.

I forslaget fra Bybanens planavdeling vil det fortsatt være mulig for biler å kjøre over Bryggen. Da må de dele trasé med Bybanen, som vil ha forkjørsrett.

Planleggerne tror trafikken over Bryggen vil synke med rundt 6000 kjøretøy daglig, men store deler av denne trafikken vil flytte seg til Øvregaten og Nye Sandviksvei. Det er et område som allerede i dag har mange turistbusser og annen trafikk.

— Det er ikke en god løsning å belaste dette området fortsatt med biler og busser, slik at Bybanen bare blir et tilleggselement i trafikkbildet, sier Skansen.

Krever bytunnel først

Derfor mener han en bytunnel må bygges samtidig som Bybanen, dersom man velger Bryggen-traseen. Bytunnelen han snakker om, er en variant av det som hittil er kalt Skansetunnelen.

— Bytunnelen skal lede trafikken utenom Bryggen, og den må stå ferdig den dagen Bybanen til Åsane åpner. Det bør være et rekkefølgekrav, sier Skansen.

- Men da gjør du prosjektet langt større og dyrere enn det har vært hittil?

— Ja, men det blir ikke nødvendigvis dyrere enn det en tunnelløsning for Bybanen vil koste. Og vi har allerede satt av 800 millioner kroner til en bytunnel for biler. Det er langt fra nok, men vi er nødt til å se trafikkbildet i sammenheng, sier Skansen.

Han sier at tunnelen uansett er et viktig prosjekt for å løse problemene som oppstår i Fløyfjellstunnelen mer enn 200 ganger årlig, for ikke å tenke på om det skulle skje en større ulykke som stenger Fløyfjellstunnelen i en lengre periode.

Slakter lang tunnel

Skansen har bedt byråd Filip Rygg (KrF) om å lage en studie over hvordan byrommene i sentrum kan bli dersom det kun er Bybanen som skal passere.

— På Torget vil vi for eksempel kunne sette av langt mer plass til gående enn i dag, og skape et mer attraktivt byrom, sier Skansen.

Mens fylkestinget vedtok at det ville ha utredet et nytt alternativ med en lang bybanetunnel fra Nonneseter/Jernbanestasjonen mot Sandviken, mener Skansen at politikerne har fått utredet nok alternativer.

— Jeg synes det utspillet høres ut som en særs dårlig idé. Banen må jo betjene sentrum, og det gjør den ikke hvis den går inn i tunnel ved Jernbanen. Jeg tror vi har bra grunnlag for å kunne ta et valg, nå må vi bare tørre å ta det valget som må tas. Vi trenger ikke lage flere utredninger nå, selv om Ruth Grung eller andre skulle få noen ideer om hvordan det skal gjøres, sier han.

I TENKEBOKSEN: Dag Skansen (H).
ARNE NILSEN