Statsminister Jens Stoltenberg møtte i går partitroppene i landsstyret for første gang etter det massive bråket om innstrammingene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Det var ventet at landsstyret ville møte en ydmyk statsminister, merket av hardkjøret fra sine kompanjonger i partiet og i LO.

Resultatløst

Stoltenberg gjentok at prosessen om innstrammingene i IA-avtalen ikke hadde vært god nok. Men samtidig hamret han løs på de manglende resultatene av IA-avtalen og behovet for å få redusert sykefraværet.

Han sa IA-avtalen var resultatløs når det gjaldt arbeidet med å flere funksjonshemmede i arbeid, at det ikke har lykkes å få folk til å stå lenger i arbeid – tvert imot – pensjonsalderen blir lavere, og at sykefraværet nå viser en kraftig økning, både i offentlig og privat sektor.

– Det alvorlige er at sykefraværet øker, slo han fast og la til at årsaken ikke er høy sysselsetting, men at arbeidstakerne faktisk blir syke. Han viste blant annet til at ingen andre land har så høyt fravær for menn i alderen 25-50 år.

120.000 årsverk i sykdom

Stoltenberg pekte på at økningen i sykefraværet det siste året samlet utgjør 13.000 årsverk, og at samlet antall tapte årsverk på grunn av sykefravær nå er på 120.000.

– Dette er bakgrunnen for regjeringens forslag om økt arbeidsgiveransvar for deler av sykelønnen, sier han.

Regjeringen vil som ventet gjenta sitt omstridte forslag i statsbudsjettet, men statsministeren uttrykker samtidig håp om at partene i arbeidslivet, i samarbeid med regjeringen, kan komme frem til enighet om tiltak som gir tilsvarende effekt for både fraværet og statens utgifter. Det vil si en nedgang i syketrygden på 2,5 milliarder kroner. Det vil innebære «at alle parter må strekke seg litt».

Stoltenberg gjentok for øvrig overfor landsstyret at det er helt uaktuelt å røre arbeidstakernes rettigheter og trygdeordninger. LO-lederne Jan Davidsen og Kjell Bjørndalen sa seg i går begge fornøyd med Stoltenbergs innlegg.