Det skriver en mann som var ute i natt og fotograferte nordlyset som viste seg på himmelen over Granvin i Hardanger. Han er ikke alene. Flere andre har vært ute og fotografert nordlyset i løpet av natten, både i Vaksdal og Lindås.

- Voldsomt

Vervarslinga på Vestlandet har blitt oppringt om nordlyset i løpet av natten.

- Det var en person som ringte og sa at det var et voldsomt nordlys på himmelen. Jeg skulle gjerne ha sett dette, sier Kjersti Opstad Strand, vakthavende meteorolog.

Hun forteller at nordlysbeltet strekker seg fra Island mot Tromsø, men randsonen går ned på 60 grader nord, der Bergen ligger.

Fra Tromsø til Oslo

Meteorologen forteller at det blir fint vær i dagene fremover. Om nordlyset kommer tilbake natt til lørdag, gjenstår å se.

Nordlyset vil være synlig fra Tromsø og sør til Oslo, ifølge Geofysisk Institutt ved Universitetet i Alaska. Nettsiden har et nordlysvarsel, der man kan følge med på fremtidig aktivitet. På en skala fra 0-9 anslår instituttet nordlysaktiviteten til 4.

Dette er nordlys

Vi ser nordlyset når energirike partikler blir slynget fra Solen mot Jorden. Det oppstår mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen, ifølge Store norske leksikon.

Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen.

De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se er grønt, rødt og blått. Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis. Det samme lysfenomenet kalles sydlys, eller aurora australis, når det opptrer på den sørlige halvkule, og en fellesbetegnelse på begge er polarlys.