Denne uken ble Jan Sverre Stray og to forretningsmenn siktet og varetektsfengslet for grov korrupsjon. Lokale medier visste ikke om fengslingsmøtet, til tross for at domstolen skal føre berammingslister. Korrupsjonsfengslingene var utelatt.

I helgen har BA hatt flere artikler om problemstillingen.

— Dette er ulovlig, sier Elden til BA.

Overfor Bergens Tidende utdyper han:

— Gamle Sovjet hadde hemmelige rettsmøter. Der ble jo mennesker fengslet i hemmelighet, men slik skal det ikke være i Norge. Det er jo interessant å vite hvor lenge Bergen tingrett mener man kan holde folk varetektsfengslet i det skjulte. For slikt skal ikke forekomme.

- Skal hindre overgrep

Elden er en av landets fremste eksperter på strafferett. Advokaten er klar.

— Slike berammingslister skal føres. Pressen skal ha tilgang til dem for å hindre at mennesker lider overgrep fra statens side. Dette er en helt elementær del av vår rettsstat, sier John Christian Elden.

— Nå er det jo ofte slik at de siktede ønsker minst mulig publisitet rundt et fengslingsmøte, men prinsippet er at offentlighet skal hindre overgrep fra statens side, legger han til.

Ifølge Elden skal et fengslingsmøte begynne med at dommeren setter retten og partene presenteres. Deretter skal aktor argumentere hvorfor det bør lukkes, hvis det er aktuelt.

— Pressen har partsinteresser og skal ha anledning til å være til stede og argumentere for sitt syn, men hvis lokale journalister ikke vet om fengslingsmøtet, blir jo det umulig, påpeker Elden.

— Noen ganger må rettsmøtet gå for lukkede dører, men spillereglene må følges, legger han til.

Vil undersøke

BA har søndag vært i kontakt med sorenskriveren i Bergen tingrett. Kari Johanne Bjørnøy kunne ikke da svare på hva som skjedde da bystyrepolitikeren og forretningsmennene ble varetektsfengslet denne uken.

— Det er vanskelig for meg å kommentere nå. Jeg vil gjerne snakke med de som håndterte dette internt, samt sjekke rettskilder. Det får jeg ikke gjort før i morgen formiddag, opplyser Bjørnøy til BA.

Det har ikke lyktes BT å oppnå kontakt med henne. Heller ikke politiadvokat Ole Bjørn Mevatne har vært tilgjengelig for kommentar.