«Peter Frølich har kjempetpolitisk for at Nygårdsparken skal rustes opp og stenges. Selv ikke byråden somutarbeidet planene visste at Frølich eier en større eiendom like ved.», skriverBergensavisen i torsdagens papirutgave.

Stortingspolitiker Peter Christian Frølich (H) har siden 2007 eid enleilighet i Parkveien, like ved Nygårdsparken.

Kritikk fra opposisjonen

BA viser blant annet til et intervju med avisen i februar2011. Der lanserte den daværende fylkeslederen i Unge Høyre drømmen om enrevitalisering av parken, og kom blant annet med forslag om å fylle parken medkunst, restaurant og fontener.

— Dagens situasjon kan ikke opprettholdes. Dette forslaget må være et ledd i planen om hva som skal gjøres med Nygårdsparken, og hva en skal gjøre med rusmiljøet der, er han sitert på i intervjuet fra 2011.

BA skrivervidere at Frølich ikke har oppgitt å være nabo til russcenene i leserinnlegg ogpåfølgende nyhetssaker om temaet.

Frølich må i avisen tåle kritikk fra Aps Marte Mjøs Persen og SVsOddny Miljeteig.

— Det er helt legitimt for en politiker å engasjere seg i lokalmiljøet sitt, men en forutsetning er jo da at man gjør det kjent at det nettopp er lokalmiljøet man engasjerer seg for, sier Persen til avisen.

Miljeteig sier at hun tidligere har tolket Frølichs utspill om Nygårdsparken i retning av å være «lettbent underholdning».

— Men han har åpenbart funnet det opportunt å la være å si at hanengasjerer seg i sitt eget lokalmiljø. Det er slikt vi pleier å værepåpasselige med, og det er jo også et poeng for en folkevalgt å fortelle hvorman har økonomiske interesser, sier Miljeteig til BA.

- Usmakelig

Til BT sierFrølich at han opplever kritikken fra Miljeteig som usmakelig.

— I dethele tatt å antyde at politikere inntar politiske standpunkter for å gagne egne økonomiske interesser, gjør meg kvalm. Jeg kjenner ingen politikeresom tenker i de baner, sier stortingspolitikeren.

- Men deter vel ikke utenkelig at en revitalisering av Nygårdsparken kan medføre prisstigning for eiendommer i nærheten, og dermed være gunstig for deg økonomisk?

-Prosjektet kan lykkes, ja, men det kan også slå helt feil. Men det er ikke poenget.Intervjuet med meg som BA viser til, omhandlet ikke først og fremst å fjerne rusmiljøet fra parken. Jeg kom med et innspill - for tre årsiden - om at man kan bruke kunst for å revitalisere parken. Og det gjorde jegpå vegne av Bergen Unge Høyre.

— Jeg har som politiker overhodet ikke vært involvert i det daglige arbeidet som har ledetfrem mot stenging og opprustning av parken, sier Frølich.

- Alle vet hvor jeg bor

Han siervidere at han aldri har forsøkt å skjule at han siden 2007 har eid en leilighetbare få meter fra Nygårdsparken.

— Jeg harvært fullstendig åpen om hvor jeg bor. Alle som kjenner meg, vet hvor jeg bor. Det er dessuten offentlig tilgjengelig informasjon. I de årene jeg har diskutert Nygårdsparken med andre, har jeg brukt mine egneopplevelser som nabo til parken som argumenter i debatten, sier Frølich til BT.

EiendomsmeglereBA har snakket med, sier at opprustningen av parken trolig vil ha stor effektfor boligprisene i området. Frølich understreker at han hadde et langsiktig perspektiv da han bosatte seg i Parkveien.

— Det er herjeg ønsker å stifte familie, det er her vil jeg bli boende, enten parkenutvikler seg i den ene eller andre retningen. Jeg liker å bo i sentrum, og jegelsker byen min. Jeg syns dette har vært et fint sted å bo, på godt og vondt,siden jeg flyttet hit i 2007.

— Å måtte forsvare seg mot sånne usmakeligeantydninger, er vel noe man som politiker skal oppleve før eller siden, legger han til.