— Det begynte med en rapport fra Arbeidstilsynet i vinter om et massivt forfall på enkeltskoler i Bergen. Nå har vi ikke tall på antall saker om skoleforfall, mener Schjelderup

I dag behandler bystyret i Bergen budsjettet for neste år, men Aps gruppeleder valgte å dvele ved det som har skjedd i år da han innledet budsjettdebatten i formiddag. Han mener at forholdene på skolene i Bergen har gått fra vondt til verre.

En fattigere by

— Brakker som lekker, nødløsninger som ikke fungerer og stadig nye skoler som har uverdige forhold. Nå kommer det også frem at allerede helseverngodkjente skoler er for dårlige. Og fortsatt har vi ikke sett noen vedlikeholdsplan, sa Schjelderup.

Byrådspartiene har vedgått at vedlikeholdet ved skolene har vært forsømt, men Frps Tor Woldseth mener at byrådet nå har tatt de nødvendige grepene.

— Det er store vedlikeholdsetterslep, men etterslepet i Bergensskolen er i nå ferd med å bli avviklet, sa Woldseth.

Schjelderup mener at byrådet også har sviktet på andre viktige områder. Han trekker blant annet frem sykehjemsdriften ved både Florida og Løvåsen, og bergensidrettens kår.

— I dag er det sentralidrettsanlegg som ikke har tilsyn på grunn av byrådets kutt. Det rapporteres om mer utrygghet og hærverk på anleggene. Byrådet sier at idrett ikke er lovpålagte oppgaver, men dersom det kun er lovpålagte oppgaver som skal prioriteres, så blir Bergen en fattigere by, mener Schjelderup.

Har mer penger å bruke

Ap har i likhet med resten av opposisjonen lagt frem sine alternative budsjett, og har langt mer penger å rutte med enn byrådet. Årsaken er at opposisjonen har lagt inn inntekter fra eiendomsskatt, en skatt byrådet har fjernet for vanlige boliger i Bergen.

Høyres gruppeleder Ragnhild Stolt-Nielsen mener at Aps alternative budsjett ikke henger sammen, heller ikke på idrettsfeltet.

— Er Aps idrettssatsing at man ikke skal sette vegger og tak på de byggene en holder på å bygge? spurte Stolt-Nielsen og viste til at Ap hadde lagt inn en innsparing på 24 millioner kroner på ny flerbrukshall på Bønes.

— Dette er et anlegg som skal stå klar til skolestart.

Skolerefs: Aps Harald Schjelderup mener at byrådet i Bergen har sviktet både innenfor skole, eldreomsorg og idrett. Han mener også at byrådet har vært arrogante og avvist samarbeid med opposisjonen i viktige saker for Bergen.

Hva mener du om forholdene ved bergensskolene?