BT skrev om den ulovlig oppførte hytten 24. mars. Nå har Fjell kommune gjort vedtak om at den må rives innen 30. september, ifølge Fylkesmannens nettsider. Hvis ikke hytten blir revet, vil kommunen gi eieren en tvangsmulkt på 200.000 kroner, og deretter dagbøter på 500 kroner helt til den blir jevnet med jorden.

Hytteeieren kan klage vedtaket inn for Fylkesmannen i Hordaland innen tre uker. Sannsynligvis vil han ikke nå frem med en slik klage. Fylkesmannen har støttet kommunens kamp mot hytteeieren så langt.

Kommunen mener at pålegget om riving er rimelig, og viser blant annet til at familien har hatt fordel av lovbruddet ved å ha brukt hytten ulovlig i 22 år.

Til tross for endelig avslag fra Miljøverndepartementet i 1984, har familien benyttet hytten på Kobbholmen helt fra 1986. Lovbruddet ble oppdaget da hytten ble forsøkt solgt for 4,5 millioner kroner i fjor sommer.

Den omstridte hytten ligger på Kobbholmen noen hundre meter vest av Angeltveit. Der har den ligget i 23 år. Takst ble i sommer satt til 4,2 millioner kroner.

Odd Mehus
Odd Mehus