Forskerne bak studien er overrasket over resultatet. Selv om under 1 prosent av befolkningen kan kalles hypokondere, bekymrer 10 prosent seg så mye for egen helse at det øker sannsynligheten for at de blir uføre. 5 prosent av befolkningen er så bekymret at sjansen for uførhet femdobles.

– Helseangst som fører til uføretrygd er langt mer utbredt enn vi antok, sier forsker Arnstein Mykletun til Dagens Medisin.

Forskerne bak studien er usikre på hvorfor helseangst har en så sterk effekt på uføretrygding. Hypokondri oppgis nesten aldri som årsak til uførhet i søknader om uføretrygd.

– Vi vet ikke endelig hva årsaken er, men det kan skyldes at det å gå rundt å bekymre seg hele tiden for helsa si i seg selv er så belastende at man ikke orker å jobbe, sier Mykletun, postdoktorstipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker ved Folkehelseinstituttet, til Dagsavisen.

Forskeren understreker at hypokondri og helseangst skal tas på alvor.

– Hvis man får behandling, er mulighetene til å bli bedre gode. Men det er ofte vanskelig for folk å innrømme at de lider av hypokondri. Det er min erfaring at de fleste misliker selv en liten antydning om de har symptomer på hypokondri, sier Mykletun.

Resultatene i studien kommer fra en større helseundersøkelse blant vel 6800 personer i Bergensområdet utført på slutten av 90-tallet.