Under et møte med hovedtillitsvalgt Billy Fredagsvik i Høyanger kjemiske industriarbeiderforening, skal Reiten ha sagt at Hydro ville være positiv dersom det kom nye eiere i Høyanger og Årdal. Dette ifølge Fredagsvik.

Det kan dermed virke som om Hydro er i ferd med å komme på andre tanker om fremtiden for Høyanger og Årdal.

Ingen salgsplaner

Generaldirektør Reiten ville ikke bekrefte disse opplysningene overfor Bergens Tidende i går kveld.

— Jeg kommenterer ikke den type utspill. Jeg har redegjort for Fredagsvik om hvorfor vi ikke kommer til å modernisere, sier Reiten.

Han understreker at Hydro ikke har planer om å selge noen anlegg.

— Men vi vil ikke stå i veien dersom det kommer bedre løsninger på bordet, sier han.

Det har i lengre tid pågått en intens kamp mellom styret i Hydro og lokalsamfunnene i Høyanger og Årdal. Bakgrunnen er Statens forurensingstilsyns krav om at de gamle Søderberg-anleggene må stenges eller moderniseres innen utgangen av 2006.

En modernisering vil kreve store investeringer, noe styret i Hydro har avgjort at de ikke ønsker. Det kan føre til at over 1000 personer i de to industrisamfunnene blir arbeidsledige.

Onsdag gikk Olav Akselsen, Arbeiderpartiets leder av næringslivskomitéen på Stortinget, ut og krevde at Hydro måtte selge smelteverkene i Høyanger og Årdal dersom selskapet ikke ønsket å satse. Samme dag fant møtet mellom Fredagsvik og Reiten sted.

— Vi synes det er helt i orden dersom det kommer nye eiere. Men det er Hydro som sitter med ansvaret for at dette skal løses på en tilfredsstillende måte, sier Fredagsvik.

Staten kan ikke hjelpe

I september avgjorde styret i Hydro at de ikke ønsket å modernisere de eldste delene av smelteverkene i Høyanger og Årdal. I et brev til Hydros generaldirektør har nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen bedt Hydro komme med innspill om hva staten kan gjøre for å endre styrets innstilling.

Men svaret fra Reiten er klinkende klart:

«Denne beslutningen er først og fremst begrunnet ut fra strategiske forhold og hensynet til Hydro Aluminiums langsiktige konkurranseposisjon. Justeringer av norske rammebetingelser vil derfor ikke endre grunnlaget for denne beslutningen».

— Nå hviler det et betydelig ansvar på Hydro og staten. Det vil vi ta. Det beste for Høyanger og Årdal er raskt å sette i gang prosesser som gjør overgangen så lett som mulig, sier Ansgar Gabrielsen til BT.

- Forkastelig

I dag kommer Gabrielsen til Høyanger og Årdal for å treffe tillitsvalgte, Hydro-ledere og lokalpolitikere. Målet med besøket blir å bli enige om en strategi for å sysselsette dem som vil miste arbeidet som følge av Hydros manglende satsing.

Men det er lite som tyder på at næringsministeren vil få en hjertelig velkomst.

— Vi kommer til å gi uttrykk for vår skuffelse over regjeringen, som etter vår mening er blitt helt handlingslammet. Det eneste de kan tilby oss er omstillingsmidler, noe vi synes er helt forkastelig av den største eieren av Hydro, sier hovedtillitsvalgt Fredagsvik.